NL  FR  ENG                 

H o m e  
N i e u w s

Prijzen vermeld op deze site
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW inbegrepen. ...meer
       M e e s t    g e s t e l d e    v r a g e n

   Is airconditioning mogelijk in kleine ruimten?
    Airconditioning is niet uitsluitend een voorrecht voor mensen die in grote gebouwen werken. Er zijn in BelgiŽ al vele duizenden winkels, restaurants, praktijken, kleine kantoren en woningen, waar men in de zomer het klimaat even goed beheerst als in de winter. Kamerkoelers en splitsystemen worden hier het meest toegepast.
   Hoe werkt een airconditioningsysteem?
    In alle gevallen is sprake van het afvoeren van overtollige warmte uit het vertrek. Hierbij wordt tevens vocht onttrokken, wat een extra verkoelend effect oplevert. Bij (verplaatsbare) kamerkoelers is het totale systeem in 1 omkasting aangebracht. De zgn. splitsystemen bestaan uit twee delen. De binnen-unit zorgt voor circulatie van de ruimtelucht en neemt overtollige warmte op. De buiten opgestelde condensingunit geeft de opgenomen ruimtewarmte af aan de buitenlucht. Dunne koudemiddelleidingen zorgen voor de onderlinge verbinding.
   Kan in een bestaand pand elk type airconditioning geÔnstalleerd worden?
    Het plaatsen van een (verplaatsbare) kamerkoeler of een splitsysteem kan in de meeste gevallen geen problemen opleveren. Wanneer er luchtkanalen nodig zijn voor een centraal luchtsysteem, kunnen de bijkomende bouwkundige kosten toenemen. Een individueel systeem per ruimte kan dan raadzaam zijn.
   Is een centraal luchtsysteem beter dan individuele units per ruimte?
    Dat hangt af van uw wensen en de omstandigheden van de ruimte(s). Hoeveel ruimtes zijn er, wilt u in elke ruimte de temperatuur kunnen instellen, welke warmtebronnen zijn er aanwezig, enz. Vanaf 4 of 5 grotere ruimtes is een centraal systeem het overwegen waard. Daarvoor moeten luchtkanalen aangebracht worden; splitsystemen zijn veelal eenvoudiger te monteren. Airco Walhalla geeft u een vakkundig advies.
   Wat moet ik doen als ik een airconditioningsysteem wil aanschaffen?
    Laat u deskundig voorlichten door Airco Walhalla. Bedenk bij de aanschaf van een airconditioningsysteem dat een gerenommeerd merk als Aukia of Aux een voorsprong heeft in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken. Tevens is het belangrijk dat er altijd onderdelen in voorraad zijn.
   Wat is de beste tijd om een airconditioningsysteem aan te schaffen?
    In de meeste gevallen is dat de periode buiten het hoogseizoen. Dan bent u tijdens het hoogseizoen al verzekerd van een klimaat waarin het prettig werken is.
   Kan ik ook een airconditioningsysteem leasen?
    Jazeker, leasen is een aantrekkelijk alternatief voor de aankoop van een airconditioningsysteem. Een groot voordeel van leasen is dat er geen investeringen mee gemoeid zijn zoals bij koop wel het geval is. U kunt ieder gewenst Airco Walhalla systeem leasen met een maximale looptijd van 5 jaar. Uw Airco Walhalla verkoper vertelt u graag meer.
   Moet ik de ramen en deuren dicht houden als de airconditioning aan is?
    Het is niet absoluut noodzakelijk om ramen en deuren dicht te houden als het systeem werkt. Zeker niet als u aan Airco Walhalla hebt aangegeven dat u een raam of deur open wilt laten en hij bij zijn advies daarmee rekening heeft gehouden. Wel dient u zich te realiseren dat het energieverbruik zal toenemen.
   Moet ik bij warm weer de thermostaat lager instellen?
    De beste methode is om de thermostaat in te stellen op de hoogste temperatuur die als aangenaam wordt ervaren. Onafhankelijk van de buitentemperatuur zal de thermostaat het systeem inschakelen als de binnentemperatuur boven de ingestelde waarde komt. Dit betekent, dat de binnentemperatuur constant blijft, zonder dat de thermostaat steeds opnieuw ingesteld moet worden.
   Verbruikt een airconditioningsysteem veel energie?
    Het energieverbruik is op jaarbasis vaak verrassend laag. De kosten zijn mede afhankelijk van het dicht houden van ramen en deuren, het neerlaten van zonwering, de instelling van de thermostaat. Ook periodiek onderhoud van de installatie is van groot belang.
   Zijn er regels of wetten van toepassing op een airconditioningsysteem?
    In BelgiŽ dient elk elektrisch apparaat te voldoen aan en aangesloten te worden volgens de plaatselijke voorschriften van het bedrijf dat de energie levert. Daarnaast valt een airconditioninginstallatie onder de Regeling Lekdichtheid Koelinstallaties (RLK). Dit houdt o.a. in, dat de installatie aangelegd en onderhouden dient te worden door een STEK-erkend installateur Voor de verplaatsbare airconditioners geldt dit (nog) niet.
   Is het toegepaste koudemiddel in mijn airconditioning installatie gevaarlijk?
    Koudemiddelen die normaliter in de systemen worden toegepast, zijn niet giftig, niet brandbaar, niet explosief en reukloos. Het koudemiddel circuleert in een gesloten systeem. De STEK-erkende dealer dient bij het in bedrijf stellen een lekdichtheidsrapport op te stellen.
   Hoe zit het eigenlijk met de milieuaspecten van het gebruikte koudemiddel?
    Een gezond milieu staat bij Airco Walhalla hoog in het vaandel. Eťn van onze doelstellingen is het ontwikkelen van de meest milieuvriendelijke oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Zo hebben de machines een aanzienlijk lager geluidsniveau, zijn steeds meer componenten geschikt voor hergebruik en is het energieverbruik flink gereduceerd. De geregistreerde koudemiddelen van Dehon is ťťn van de milieuvriendelijkste middelen.
   Wat moet ik doen om mijn airconditioning installatie in een goede conditie te houden?
    De hoofdzaak is om minstens 1 maal per jaar het systeem door Airco Walhalla te laten controleren. Daarnaast kunt u zelf de filters regelmatig controleren en schoonmaken. Bovendien kunt u de buitenunit vrijmaken van bijv. bladeren en ander vuil.
   Mijn airconditioningsysteem werkt niet naar behoren. Kan ik zelf iets doen?
    Het probleem kan soms eenvoudig opgelost worden: het vervangen van een defecte zekering, het indrukken van een aangesproken beveiliging of een juiste instelling van de thermostaat. Ook een vervuild filter kan de werking van uw systeem nadelig beÔnvloeden. Verder kunt u controleren of de condensor vervuild is. Raadpleeg bij deze handelingen tevens de instructies.
   Kan ik zelf reparaties uitvoeren aan mijn airconditioningsysteem?
    In principe niet. Voor reparatie van de apparatuur is specifieke kennis vereist. Daarnaast kan het openen van de apparatuur gevaarlijk zijn in verband met de onder elektrische spanning staande onderdelen in de units. Bovendien is het werken aan koudemiddelhoudende systemen wettelijk alleen toegestaan aan een erkend STEK installateur, die daarvoor ook gecertificeerde technici in dienst heeft.
   Wanneer is mijn airconditioningsysteem aan vervanging toe?
    Als het systeem meer reparatiekosten heeft dan economisch verantwoord is. Wanneer hoofdcomponenten, zoals compressor en/of ventilator, aanwijzingen geven van (grote) slijtage, is het raadzaam uw installateur te raadplegen. Hij kan advies geven of de kosten van reparatie opwegen tegen de aanschafprijs van nieuwe apparatuur. Vaak wegen de lagere gebruikskosten van de moderne apparatuur op tegen de meerprijs van vervanging.
   Moet ik bij vernieuwing zowel de binnenunit als de buitenunit laten vervangen?
    In de meeste gevallen is dit raadzaam. De combinatie binnenunit/buitenunit bepaalt de capaciteit en tevens het energieverbruik. De aanschaf van een nieuwe combinatie geeft grote voordelen in bijv. energieverbruik en bedieningsgemak.
   Hoe vaak moet ik de filters vervangen of schoonmaken?
    Als de installatie dagelijks in gebruik is, moeten de filters maandelijks gecontroleerd worden. Een vervuild filter kan dan worden uitgezogen met een stofzuiger of -afhankelijk van het type filter - worden uitgewassen. Uw dealer kan bij het jaarlijks onderhoud bepalen of het filter vervangen moet worden.
   Wat is de gemiddelde levensduur van een installatie?
    De levensduur hangt sterk af van diverse factoren, zoals het feit hoe frequent de installatie wordt gebruikt en of er regelmatig vakkundig onderhoud wordt gepleegd. Algemeen kan worden gesteld, dat de levensduur van Airco Walhalla apparatuur minimaal 10 jaar is. Zeker als de installatie regelmatig wordt onderhouden door gekwalificeerde technici.


  
  

Copyright © 2006-2007 WALHALLA BVBA - BE060691201. All rights reserved.
Designed by CQ-lin